Vanaf 25 mei 2018 is iedere website die persoonsgegevens verwerkt wettelijk verplicht om een privacyverklaring op te stellen. Bergen Actief bewaart natuurlijk ook enkele gegevens van onze bezoekers en in dit artikel leggen we kort maar duidelijk uit wat wij met deze gegevens doen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bergen Actief verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– E-mailadres

– IP-adres

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen

– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via janna@bergenactief.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Deze website verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– De website analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Janna Kamphof Tekst en Communicatie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Reacties op de website

Op Bergen Actief kun je reacties achter laten onder een bericht. Hiervoor vragen we  je naam en je e-mail adres en eventueel een website. Deze gegevens zijn zichtbaar voor iedereen op de website zodra een reactie geplaatst is. Je kunt er zelf voor kiezen of je een antwoord ontvangt wanneer je een reactie op de website plaatst. Voor ons is tevens het IP-Adres zichtbaar aan de achterzijde van de website. Deze gegevens zullen bewaard blijven tot wij deze verwijderen. Heb je liever dat een reactie verwijdert wordt? Neem dan contact met ons op via janna@bergenactief.nl.

Statistieken

Bergen Actief maakt gebruik van Google Analytics waaraan wij kunnen herleiden welke pagina’s worden bezocht en wat het surfgedrag is van de bezoekers van mijn website. Deze gegevens gebruiken we om inzicht te krijgen in het functioneren van Bergen Actief en eventueel de website te optimaliseren. Bij deze gegevens zien we geen persoonsgegevens, maar kunnen we wel het geanonimiseerd IP-adres zien. Alle statistieken worden sinds het begin van de koppeling met Google Analytics bewaard. Zo kunnen we de groei van Bergen Actief blijven monitoren. De gegevens worden niet aan derden gegeven, maar het aantal bezoekers per maand vermelden we wel op diverse externe websites en in mijn media kit.

Formulieren op de website

Op Bergen Actief hebben we een contactformulieren staan. Hierbij vragen we je naam en email adres. Na het verzenden van het formulier ontvangen we een mail in mijn emailbox en worden de mails tevens bewaard in de achterzijde van WordPress. Indien je de inhoud van een mail wil zien, kun je mij een mail versturen via janna@bergenactief.nl. Met deze gegevens zullen wij verder niets doen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Janna Kamphof Tekst en Communicatie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Janna Kamphof Tekst en Communicatie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Janna Kamphof Tekst en Communicatie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Janna Kamphof Tekst en Communicatie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Janna Kamphof Tekst en Communicatie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Google Analytics

Bergen Actief plaatst cookies van Google. Dit doen we om te bekijken hoe bezoekers de website gebruiken. Om je privacy zo veel mogelijk te beschermen hebben we een verwerkovereenkomst met Google afgesloten en hebben we  het ‘delen van gegevens’ uitgeschakeld. Het IP-adres dat je gebruikt hebben we geanonimiseerd in onze Google Tag Manager code. Voor meer informatie over het beleid van Google Analytics verwijzen we je door naar de website van Google.

Social media

Berichten en pagina’s op Bergen Actief kun je gemakkelijk delen door gebruik te maken van de social media buttons op de website. De meeste social media kanalen werken met cookies, maar we hebben geen invloed op hoe de cookies geplaatst worden. Lees op de betreffende social media kanalen wat zij met de verzamelde informatie doen.

Affiliate partners

Op Bergen Actief gebruiken we enkele affiliate partners: Awin, Amazon en TradeTracker. Hierbij wordt een cookie geplaatst door de partner, daar hebben we geen invloed op. De gegevens die worden verstuurd zijn niet terug te herleiden naar jouw persoon.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar janna@bergenactief.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Janna Kamphof Tekst en Communicatie zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Janna Kamphof Tekst en Communicatie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Janna Kamphof neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via janna@bergenactief.nl

Verwijzingen naar derden

Deze website bevat links naar andere websites en/of bronnen. Bergen Actief draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid. Deze privacy verklaring heeft géén betrekking op andere websites of bronnen. Wij raden aan het privacy statement van andere sites altijd goed te lezen voordat je persoonsgegevens verstrekt.

Contactgegevens

Bergenactief.nl is een onderdeel van Janna Kamphof Tekst en Communicatie.

Janna Kamphof Tekst en Commnunicatie
D. Marotstraat 88
1992 HD Velserbroek
+31658985642

Janna Kamphof Tekst en Communicatie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Let op: Deze privacyverklaring kan ieder moment wijzigen doordat wij wijzigingen in ons beleid kan maken. Het is dus aan te raden deze pagina met enige regelmaat te bekijken.